Skip to content

Aanmelden

Uw kind mag vanaf 4 jaar naar school. In ons land moeten alle kinderen naar school als ze vijf jaar oud zijn. Ze zijn vanaf dan leerplichtig. Deze leerplicht is wettelijk vastgelegd.

Wij hopen dat ouders/verzorgers een bewuste keuze maken voor onze school. Mocht u nader kennis willen maken met onze school, dan nodigen we u graag uit voor een rondleiding. Uw zoon of dochter is dan natuurlijk ook welkom. Kijk ook eens op www.scholenopdekaart.nl. Daar vindt u alle relevante informatie over onze school en kunt u scholen vergelijken.

Ouderbetrokkenheid

Een van de kenmerken van Kbs De Burchtgaarde is de plezierige samenwerking met de ouders. Als kleine school zijn we blij met de grote mate van betrokkenheid die de ouders tonen en de vele helpende handen die zij ons bieden. We hebben een zeer actieve ouderraad die veel activiteiten en festiviteiten (mee) organiseert.

Wanneer u ergens vragen over heeft, kunt u na schooltijd altijd even binnen lopen. U kunt daar ook een afspraak voor maken. Als wij u een vraag willen stellen, nodigen wij u uit voor een gesprek. Samen zorgen wij er zo voor dat wij uw zoon/ dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

School App

We sturen u elke week informatie via de school-app Parro. Je krijgt hier wekelijks een update van leerkracht van de klas van uw kind. Dat zijn foto’s , berichtjes, oproepjes enzovoort. Daarnaast wordt via de Parro-App ook de algemene schoolinformatie gedeeld. 

Verlof en ziekte

Wanneer uw kind afwezig/ ziek is en niet naar school kan komen, kunt u dit melden via de Parro-app. U vermeldt hier ook de reden van afwezigheid. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met de school. Belt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur, dus voor aanvang van de lessen. Het telefoonnummer van de school is 076-5650828.

Bijzonder verlof

Als uw kind vijf jaar of ouder is, is het leerplichtig. Daarom mogen wij alleen om dringende redenen buiten de schoolvakanties vrij geven van school. Een verzoek voor bijzonder verlof moet u altijd vooraf via het verlofformulier aanvragen. Dit formulier kunt u aan onze administratief medewerkster of de leerkracht van uw kind vragen. Let erop dat u bijzonder verlof ruim op tijd aanvraagt. Wettelijk is dit 6 (zes) weken voorafgaand aan het verlof wat wordt aangevraagd.

Bij het al dan niet toekennen van verlof worden de regels van de leerplicht gevolgd. Deze zijn terug te vinden in onze schoolgids. Bij ongeoorloofd schoolverzuim moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan een boete opgelegd worden.