Skip to content

Missie en visie

“Ieder uniek, samen één!” Dat vinden wij belangrijk op De Burchtgaarde. Elk kind is anders en mag zichzelf zijn. We zijn een gezellige wijkschool waar kinderen de kans krijgen om van en met elkaar te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. 

“De Burchtgaarde is TOP!” Talent, Onderzoekend leren en Plezier zijn voor onze school de drie kernwaarden waar we ons op richten. Op onze kleinschalige school creëren wij een heel prettige leeromgeving waar elk kind zich ècht thuis, veilig en op zijn of haar gemak voelt. Wij zien elk kind als een uniek persoon met een eigen karakter, talent, vaardigheden en groeimogelijkheden.  

De Burchtgaarde is een katholieke school waar iedereen welkom is. We streven naar respect en begrip voor elkaar met een positieve benadering. 

Ons onderwijs

We werken op onze school met een leeftijdsgebonden en leeftijd overstijgende groepen. In alle groepen wordt er met bewegend en spelend leren gewerkt en worden methodes gevolgd. 

In groep 1/2 is er veel aandacht voor ontdekkend leren en wordt er veel in hoeken gewerkt. 

In de midden-en bovenbouw leggen we de basis met rekenen, taal, spelling en lezen. Dat doen we stap voor stap. De methode Blink! integreert de zaakvakken aardrijkskunde – geschiedenis – biologie – natuurkunde en techniek tot één geheel, in de vorm van projecten. 

Ons onderwijs sluit flexibel aan bij het ontwikkelingsniveau en tempo van verschillende groepen kinderen. We leren hen om digitale middelen te gebruiken, om iets op te zoeken of om werkstukken te maken. 

Bewegend leren

Kinderen bewegen graag, zijn nieuwsgierig. En als je beweegt maakt je brein fijne stofjes aan wat je gelukkig maakt. Op De Burchtgaarde snappen we dat. Wij combineren bewegen en leren in onze lessen. Zo zorgen wij voor afwisselende, leuke en actieve lessen waar onze leerlingen merkbaar plezier in hebben. 

UitBlinken

Voor sommige vakken werken wij in thema’s. Leerlingen werken dan in een project aan verschillende vakken. Ze mogen samenwerken, problemen oplossen en kritisch nadenken. De Blink! methode helpt ons hierbij: leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. We maken de leerlingen nieuwsgierig en geven hen de kans om ook zelf op onderzoek uit te gaan.  Want je onthoudt iets beter als je het zelf ontdekt. 

Je bent een Kanjer

Wij zijn een kleine school waar iedereen zich snel thuis voelt. Iedereen kent elkaar. Wij leren leerlingen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We houden rekening met elkaar en we vinden het oké dat we niet allemaal hetzelfde zijn. We noemen dit ‘respect’. De Kanjertraining helpt ons hierbij. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. 

Kinderen leren om te gaan met conflicten, pesten en buitensluiten. Maar ook over complimentjes ontvangen en interesse tonen in de ander. Zij leren dat er altijd verschillende gedragsvormen zijn en dat ze hieruit mogen kiezen. Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt er tijd en energie vrij die we aan andere dingen kunnen besteden.

Ondersteuning​

De zorg voor de leerlingen in de groep is de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. 

In de groep werkt de leerkracht met verlengde instructie voor kinderen die meer hulp nodig hebben bij de lesstof. Voor leerlingen die de stof sneller begrijpen is er verkorte instructie. De Intern Begeleider begeleidt de leerkracht in het omgaan met leerlingen die extra aandacht en zorg nodig hebben. 

Twee keer per jaar nemen we, naast de methodetoetsen ook Citotoetsen af. Daarnaast vullen we de observatielijst van ZIEN in om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De ontwikkeling van de kleuters volgen wij in KIJK!

Groepen 1 t/m 8 (maandag t/m vrijdag) met uitzondering van woensdag

Tijden
Activiteit
08.30-10.30 uur
Lestijd
10.30-10.45 uur
Pauze*
10.45-12.00 uur
Lestijd
12.00-12.30 uur
Middagpauze
12.30-14.30 uur
Lestijd

* Groepen 1-2 spelen op het kleuterspeelplein
* Groepen 3-8 op het grote speelplein

Schooltijden en vakanties

Op de Burchtgaarde werken we volgens een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen hun drinken, fruit en lunch mee naar school nemen en dat iedereen op school luncht in de eigen klas met de leerkracht.

Alle kinderen komen in de ochtend naar school toe rond kwart over acht. Vanaf 08.15 uur staan de leerkrachten buiten op het schoolplein. De juf van groep 1-2 staat bij het hek waar de kleuters binnen komen.

Woensdagen

Lestijden: 08.30 – 12.15 uur

Hiervoor gelden in de ochtenden dezelfde tijden als hierboven beschreven bij de rest van de dagen van de week, echter lopen de lestijden na de ochtend door tot 12.15 uur, daarna is de school uit.

De kleuters zijn op alle woensdagen de hele dag vrij.

Gymtijden 2022-2023

Maandag:
Groep 4-5: 08.30-09.15 uur
Groep 3: 09.15-10.00 uur
Groep 6: 10.00-10.45 uur
Groep 7: 10.45-11.30 uur
Groep 8: 11.30-12.15 uur

Woensdag:
Groep 7: 08.30-09.15 uur
Groep 6: 09.15-10.00 uur
Groep 3: 10:00-10.45 uur
Groep 8: 10.45-11.30 uur
Groep 4-5: 11.30-12.15 uur

Vakantierooster 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaar/carnavalsvakantie
20 februari t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag
vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag
maandag 10 april 2023
Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag(en)
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren
maandag 29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen 2022-2023

Wat?
Wanneer?
Studiedag
donderdag 29 september 2022
Studiedag
maandag 31 oktober 2022
Studiedag
dinsdag 6 december 2022
Studiedag
vrijdag 3 februari 2023
Studiedag
dinsdag 11 april 2023

Meer- en hoogbegaafdheid

Op de Burchtgaarde hebben wij een Plusklas. In de plusklas gaat het erom dat meer- en hoogbegaafde leerlingen, aan de hand van uitdagende inhoud, vaardigheden ontwikkelen die zij via het reguliere aanbod niet of onvoldoende leren. Deze vaardigheden hebben zij nodig om later zelfstandig hun eigen doelen te behalen.

INOS biedt onderwijs “thuis nabij, tenzij…”. Met de eisen die INOS aan MHB-onderwijs stelt, kunnen we elke leerling in principe een passend aanbod bieden. In het uitzonderlijke geval dat de leerling een zwaardere ondersteuningsvraag heeft dan de school op dat moment kan bieden, kan een beroep worden gedaan op het aanbod van Eureka!. Met vragen hierover kunt u terecht op de school van uw kind.